Aqua Aerobic

1.W zajęciach wodnego aerobiku mogą wziąć udział osoby posiadające aktualny karnet lub wykupujące pojedyncze, jednorazowe wejście.

2.Cena zawiera wejście na basen oraz udział w 45 minutowych zajęciach z instruktorem.

3.Karnet jednomiesięczny - jego cena zależy od ilości zadeklarowanych wejść (min. 6 wejść), dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność, którą będzie można odrobić w ostatnim lub pierwszym tygodniu kolejnego okresu miesięcznego. Karnet można nabyś w pierwszym i ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

4.Karnet dwumiesięczny - jego cena zależy od ilości zadeklarowanych wejść (min 12 wejść), dopuszczalne sa 2 nieobecności, które można odrobić w ostatnim lub pierwszym tygodniu kolejnego okresu dwumiesięcznego.

5.Jednorazowe wejście można wykupić przed zajęciami u instruktorki, o ile są wolne miejsca w grupie.

6.Karnet można odstępować.

7.Należy zapoznać się i przestrzegać regulamin pływalni.